Wypowiadam umowę OC – czego potrzebuję?

17 września 2018

kierownica

Jeżeli podjąłeś decyzję o tym, że wypowiadasz umowę o obligatoryjne ubezpieczenie OC Twojego wozu, koniecznie powinieneś przeczytać niniejszy poradnik po to, aby sprawdzić, jakiego rodzaju wymogom trzeba, abyś sprostał.
Istotne okazuje się przede wszystkim przygotowanie owego dokumentu na piśmie. Tym samym musisz podać kompletne dane Twojego towarzystwa ubezpieczeniowego, z jakim do tej pory współpracowałeś. Ponadto, na takim dokumencie konieczne jest też podanie kilku nadrzędnych, kluczowych informacji odnośnie samochodu, a także uwzględnienie numeru polisy. Jeszcze jedna kwestia to to, aby przy zakupie samochodu, czy w związku z jego sprzedażą, załączyć też kopię prawnej umowy to potwierdzającej. Warto wiedzieć również, iż w momencie wypowiadania umowy ze względu na wyrejestrowanie auta, konieczne jest jedynie doniesienie do towarzystwa ubezpieczeniowego kopii dokumentu będącego potwierdzeniem przeprowadzonego procesu wyrejestrowania.
Musimy wiedzieć, iż zarówno wyrejestrowanie pojazdu, jak również i zrezygnowanie z umowy z ubezpieczycielem jest związane przede wszystkim z koniecznością spełnienia kilku wymogów. Nie można się na to zdecydować od tak. Brak ubezpieczenia OC natomiast, o którym mowa, jest równoznaczne z zagrożeniem nałożenia bardzo wysokich kar finansowych.