Ubezpieczenie OC samochodu zabytkowego

10 grudnia 2021

Posiadacze zabytkowych pojazdów mogą cieszyć się dodatkowymi przywilejami w towarzystwach ubezpieczeniowych. Za przykład można tutaj podać np. możliwość zakupu polisy na 30 dni. Wiąże się to jednak z dodatkowymi obowiązkami. Jak ubezpieczyć zabytkowy samochód aby było to najkorzystniejsze?

Zabytkowy samochód co musi spełnić?
Nie każdy stary samochód może zostać zarejestrowany jako zabytkowy. Musi ono spełnić określone warunki takie jak:
– wiek – co najmniej 25 lat;
– wycofany z produkcji od co najmniej 15 lat;
– większość oryginalnych części
– wpis do rejestru zabytków lub ewidencji dóbr kultury.
Co ciekawe prawo o ruchu drogowym nie definiuje tych kryteriów są one ustalone w Polsce przez konserwatorów zabytków.

Brak kryterium wieku pojazdu zabytkowego
Samochód można uznać za zabytkowy nawet jeśli jego wiek jest poniżej 25 lat. Właściciel musi jednak wskazać, ze pojazd jest unikalny. Można to zrobić jeśli posiada on np. wyjątkowe rozwiązania techniczne, pochodzi z niskowolumenowej produkcji lub jeśli był używany przez osoby o wysokiej randze.

Korzyści z zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy
Zarejestrowanie pojazdu jako zabytkowy znacząco podnosi jego rangę. Dodatkowo nie ma konieczności dostosowywanie takiego samochodu do krajowych przepisów jeśli ich nie spełnia. Kolejnymi korzyściami jest brak obowiązku wykonywania okresowych badań technicznych czy ubezpieczenie OC możliwe do wykupienia na krótszy niż rok okres czasu.

Obowiązki właściciela pojazdu zabytkowego
Posiadanie zabytkowego pojazdu to jednak nie tylko korzyści. Wiążą się z tym również liczne obowiązki jak np. ustawowy obowiązek opieki nad zabytkiem. Samochód taki należy utrzymać w jak najlepszym stanie pod groźbą grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności. Kolejnym obowiązkiem jest konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków na każdą zmianę. Dodatkowo w przypadku chęci wyjazdu takim samochodem za granicę, należy każdorazowo uzyskać zgodę od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy wziąć to pod uwagę jeśli chcemy brać udział np. w międzynarodowych zlotach.