Ubezpieczenie OC – dowiedz się, nim wykupisz

13 kwietnia 2017

Ubezpieczenie OC – dowiedz się, nim wykupiszZgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy zmotoryzowany zobligowany jest do posiadania stosownego ubezpieczenia swego pojazdu. Do obowiązkowych polis zalicza się OC, a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Co to takiego?

Zasady działania

Polisa ta stanowi gwarancję ochrony w razie ewentualnych zdarzeń losowych. Jeżeli doprowadzimy do kolizji i posiadamy ważne OC, nie musimy obawiać się o koszty naprawy uszkodzonego przez nas pojazdu. Poszkodowani w wyniku stłuczki otrzymają stosowne kwoty niezbędne do pokrycia wynikłych szkód od ubezpieczyciela. Niestety jednak w momencie nieposiadania aktualnej polisy konieczne jest opłacenie naprawy samochodu samodzielnie. Pokrzywdzony otrzymuje środki pieniężne z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a przekazana mu kwota jest następnie pobierana od sprawcy wypadku. Polisę OC wykupuje się na okres dwunastu miesięcy i najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Różne kwoty

Wysokości składek ubezpieczenia OC mogą być różnorodne. Wiele zależy od tego, jaki mamy rodzaj pojazdu, który w ten sposób ubezpieczamy, a dokładniej – jaka jest pojemność jego silnika w przypadku „osobówek” oraz ładowność auta, gdy chodzi o samochody ciężarowe. Dodatkowo wpływ na koszty ponoszone przez posiadacza pojazdu  ma także wiek auta, a nawet i jego właściciela, jak również okres posiadania przez niego prawa jazdy. Nie bez znaczenia jest także strefa regionalna, a więc- mniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w tych miejscach, gdzie szkodowość jest najniższa. Chcąc zachęcić kierowców do skorzystania z oferowanych usług, towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają także atrakcyjnych zniżek dla zmotoryzowanych z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia. W Internecie dostępne są wirtualne kalkulatory umożliwiające oszacowanie wysokości opłat, jakie będą obowiązywały kierowców. Za pośrednictwem tego internetowego narzędzia można bardzo szybko i sprawnie dokonać porównania składek OC.

Nie warto ryzykować

Niekiedy zmotoryzowani korzystają z pojazdu nieubezpieczonego, twierdząc że do tej pory nigdy nie zdarzyło im się być uczestnikiem jakiegokolwiek zdarzenia drogowego. Jeszcze inni są zdania, że podróżują autem tak rzadko, że opłacenie składek polisy OC to zwyczajna strata pieniędzy. Nic bardziej mylnego! Warto wiedzieć, że konsekwencje finansowe z tytułu nieposiadania aktualnego OC dla naszego wozu ponoszone są nie tylko, gdy doprowadzimy do kolizji. Wysokich kar nierozsądni zmotoryzowani mogą się spodziewać także wtedy, kiedy poddani zostaną standardowej kontroli drogowej i funkcjonariusze zechcą sprawdzić czy pojazd jest ubezpieczony. Co istotne, kary nie są jednorazowe, zaś mogą być wedle przepisów nakładane wielokrotnie, podczas każdej jednej kontroli.