Ubezpieczenie komunikacyjne – wybieraj z głową

12 czerwca 2017

Ubezpieczenie komunikacyjne – wybieraj z głową

Posiadając samochód, konieczne jest jego odpowiednie zabezpieczenie, a przy tym ochrona samych siebie w razie, gdybyśmy się stali uczestnikiem zdarzenia drogowego. Generalnie możliwe jest wykupienie rozmaitych typów polis, a te z kolei gwarantują stosowną rekompensatę ponoszonych strat materialnych.

Wśród podstawowych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych warto wyszczególnić zwłaszcza dwa naczelne typy polis, jakimi są:

– ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej

– ubezpieczenie AC – autocasco

W pierwszym przypadku mowa o wymogu odgórnie narzuconym, jaki jest niezbędną formą ochrony przed narażeniem się na duże straty wynikające z uszkodzenia czyjegoś pojazdu z naszej winy. Drugi wariant z kolei opiera się na dodatkowej ochronie, jeżeli na przykład chcemy zabezpieczyć się przed zagrożeniami w postaci żywiołów czy też kradzieżą samochodu.

Na tych dwóch modelach polis jednak nie koniec wszystkich dostępnych i szeroko rozpowszechnionych na chwilę obecną ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto wspomnieć również o ubezpieczeniu Assistance. Ta kategoria polisowa gwarantuje udzielanie kompleksowego wsparcia medycznego, pomocy prawnej, pewnej pomocy za granicą, dowóz paliwa na drodze, a także pokrycie kosztów holowania wozu.

Jeszcze czym innym jest ubezpieczenie NNW. To polisa, o jaką mogą być rozszerzane inne polisy. Jest to ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków, która przydaje się w przypadku bardzo poważnych zdarzeń drogowych, w jakich dojdzie do śmierci zmotoryzowanego czy też pasażera, ale także do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ten wariant ochrony jest dość kosztowny, ale warto go mieć, w razie czego.

Na koniec jeszcze kilka słów na temat ubezpieczenia szyb – dodatkowa ochrona umożliwiająca zapewnienie darmowej wymiany szyb w aucie czy też naprawę wszelkiego rodzaju szyb w naszym samochodzie.