Ubezpieczenie AC a brak opon zimowych

19 grudnia 2022

Z roku na rok przybywa właścicieli pojazdów, którzy decydują się na wykupienie ubezpieczenia AC. Tego typu polisy okazują się szczególnie pożyteczne wówczas, gdy uszkodzonego samochodu nie da się naprawić przy wsparciu innego ubezpieczenia, np. obowiązkowego OC sprawcy kolizji. Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku kolizji zimą ubezpieczyciel może sprawdzić stan ogumienia pojazdu. Jeśli uzna on, że niewłaściwy stan lub rodzaj ogumienia był wynikiem rażącego niedbalstwa kierowcy, to mogą pojawić się problemy z jego wypłaceniem.

Brak zimowych opon a ubezpieczenie AC – czy grozi nam brak wypłaty odszkodowania?

Zacznijmy o tego, że nie ma w Polsce prawnego obowiązku wymiany opon na zimowe. A zatem w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić wypłaty odszkodowania. A jak sytuacja ta przedstawia się w przypadku polisy AC?

Przy autocasco sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Otóż zdarza się, że ubezpieczyciele odmawiają lub znacznie zaniżają wypłatę odszkodowania z polisy AC, powodując się na dwa przepisy Kodeksu cywilnego – na Art. 362 i Art. 827. Zgodnie z pierwszym, w sytuacji, gdy poszkodowany przyczynił się do zwiększenia szkody lub jej powstania, to wówczas: „obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Natomiast w Art. 827 1§ czytamy, że w przypadku wystąpienia rażącego niedbalstwa ze strony właściciela, odszkodowanie nie należy się, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.

Czy jazda bez zimowych opon to rażące niedbalstwo ze strony właściciela pojazdu?

Czy zatem towarzystwa ubezpieczeniowe jazdę bez zimowych opon traktują jako rażące niedbalstwo? Choć ogólne warunki ubezpieczenia nie przewidują obowiązku wymiany opon na zimowe, to kierowcy muszą liczyć się z taką sytuacją, ponieważ zdarzają się przypadki, kiedy to towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają likwidacji szkody, bowiem traktują brak zimówek jako rażące niedbalstwa ze strony kierowcy.