Ubezpieczenia komunikacyjne – typy polis

7 czerwca 2017

Ubezpieczenia komunikacyjne – typy polis

W kwestii utrzymania jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego niesamowicie istotne jest zwrócenie uwagi na ubezpieczenia komunikacyjne, jakie stanowią stosowną formę ochrony kierowcy przed szkodami wynikłymi z nagłych, niespodziewanych czy przypadkowych zdarzeń losowych. W obrębie polis, jakie występują współcześnie na rynku wydziela się stosowny podział na dwie główne kategorie  w tym dobrowolne i obowiązkowe.

Warto mieć świadomość tego, że każdy zmotoryzowany koniecznie musi wykupić polisę. Jest on zobowiązany do zainwestowania w OC, natomiast jeżeli chodzi o wszelkie inne zabezpieczenia tego typu, to jest to już dodatkowy pakiet, jaki może być, ale nie musi.

Ubezpieczenie OC

Ten rodzaj polisy jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest wymagany zawsze, ma uchronić kierowcę od strat pieniężnych wynikających ze szkód wyrządzanych osobom trzecim – uczestnikom ruchu czy też w ich mieniu ze względu na nasze zawinienie w prowadzeniu pojazdu. Niezbędne jest zainwestowanie w OC najpóźniej w momencie, kiedy auto zostaje poddawane rejestracji, a także w dniu wygaśnięcia wcześniej obowiązującej polisy.

Ubezpieczenie AC

Pod pojęciem tego ubezpieczenia kryje się nic innego jak popularne autocasco, czyli polisa dodatkowa, jaka jest dobrowolna ale warta inwestycji, ponieważ pomaga w sytuacjach kryzysowych, na przykład gdy nasze auto zostanie uszkodzone mechanicznie pod wpływem działania osób trzecich, w wypadkach – także tych z naszej winy, kiedy samochód będzie zniszczony przez nagłe zdarzenia losowe bądź stanie się przedmiotem kradzieży.

Ubezpieczenie Assistance

Jest to podobnie jak AC ubezpieczenie dodatkowe, jakie nie jest wymogiem, ale które dobrze jest posiadać na wszelki wypadek. Obowiązuje ono wtedy, kiedy do uszkodzenia samochodu dochodzi z winy właściciela pojazdu. To, jak szeroki będzie zakres tego ubezpieczenia uzależnione jest od potrzeb i preferencji samego zmotoryzowanego. Na tej podstawie generowane są także wysokości opłacanych składek.