Śmierć bliskiego a wypłata odszkodowania z OC sprawcy

12 października 2017

samochod (4)

Warto wiedzieć, że pieniądze z tytułu poniesienia strat na skutek wypadku drogowego nie tylko wypłacane są wówczas, gdy straty personalne czy też majątkowe dotyczą wyłącznie nas samych – głównych uczestników zdarzenia komunikacyjnego. Równie dobrze o wypłatę należnej rekompensaty możecie Państwo, nawet powinniście, ubiegać się w sytuacji, kiedy to krzywdy zostaną wyrządzone Wam pośrednio. Co przez to rozumieć?

Przykładem sytuacji, w której konieczne jest formułowanie wniosku o należne zadośćuczynienie z tytułu poniesionych strat do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia jest moment, kiedy to zajście jest na tyle poważne, iż tracimy na jego skutek osobę bliską. W takich dramatycznych momentach mało kto koncentruje się na walce z ubezpieczycielem winnego zajścia, ale jednak. Jest wyznaczony określony czas, podczas którego można wnioskować o wypłatę odszkodowania i warto nie rezygnować z praw, które nam przysługują. Mowa w tym zakresie zarówno o istniejącej opcji otrzymania w ramach polisy OC sprawcy zadośćuczynienia stanowiącego jednorazowe świadczenie wynikające z poniesionych szkód rozumianych zwłaszcza jako rekompensata za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne, a także w grę wchodzi standardowe odszkodowanie. Osobą bliskim jest każdy z rodziny, a także wszyscy, z którymi łączyła nasz jakaś relacja – ojczym, dziadkowie, synowa itd.