Różnice między ubezpieczeniem OC i AC

11 czerwca 2021

Zgodnie z przepisami, w Polsce każdy posiadacz samochodu osobowego zobowiązany jest do wykupienia w dowolnym zakładzie ubezpieczeniowym ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej). Natomiast ubezpieczenie AC (autocasco) nie jest obowiązkowe, choć decyduje się na nie coraz więcej osób. Czym się różnią pomiędzy sobą oba ubezpieczenia komunikacyjne poza tym, że jedno jest obowiązkowe a drugie dobrowolne?

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC stanowi zabezpieczenie na wypadek  spowodowania kolizji i tym samy powstania szkody na rzecz osób trzecich. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego kierowcy. Wysokość składki zależna jest od wielu czynników między innymi wartości pojazdy, stąd też się biorą znaczące różnice przy obliczaniu wysokości ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, a co za tym idzie, jego zakupu kierowcy dokonują z własnej woli. Kryteria wyliczania wysokości składki w tym przypadku są niemal identyczne, jak przy polisie OC. W ubezpieczeniu AC kierowca wnosi swój wkład własny, zaliczany na poczet wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Ubezpieczenie OC i AC – czym się różnią?

Główna różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC i AC polega na tym, że pierwsze z nich jest obligatoryjne, drugie natomiast dobrowolne. Polisa OC pokrywa szkody, jakie kierowca wyrządził innemu uczestnikowi ruchu drogowego. W przypadku AC natomiast likwidowane są jego szkody własne, powstałe w wyniku zdarzenia drogowego.  Kolejna różnica polega na zakresie ubezpieczenia. Niezależnie od ubezpieczyciela polisa OC zawsze obejmuje ten sam zakres, zaś w przypadku AC panuje dużą dowolność, a więc kierowcy decydujący się na wykupienie tego ubezpieczenia mają wiele możliwości.

 zniszczony samochód