Polisa autocasco a szkoda parkingowa

25 kwietnia 2022

Wiele osób spotkała już niemiła niespodzianka w postaci uszkodzonego auta na parkingu. Czasem można liczyć na pozostawienie kartki z namiarami do osoby, która przyczyniła się do zarysowania pojazdu, ale niestety większość sprawców nie grzeszy uczciwością. Jeśli osoba odpowiedzialna za zniszczenie jest na miejscu lub zostawiła do siebie kontakt, to z pomocą przychodzi ubezpieczenie AC, dzięki czemu uda się wszystko sprawnie załatwić. Trudności pojawiają się w przypadku braku informacji o sprawcy. Warto zastanowić się nad tym, czy można uzyskać odszkodowanie za szkody parkingowe i na jakich zasadach się to odbywa

Szkoda powstała na parkingu – co robić?

O zarysowanie auta niestety nietrudno, szczególnie na zatłoczonym parkingu. Problem pojawia się w przypadku zauważenia szkody i ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia. Trudno znaleźć osobę, która odpowiada za zarysowanie lakieru, jeśli nie było się obecnym przy powstaniu szkody. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wezwanie policji, która zajmie się sprawdzenie monitoringu, wypytaniem świadków. Niestety często nie przynosi to pożądanych efektów i trudno ustalić sprawcę. Istotne jest to, aby dokładnie sfotografować powstałe szkody i brać czynnie udział w zbieraniu dowodów. Jeśli widziało się sprawcę, ale nie chce się on przyznać do winy, to policja jest niezbędna. W ten sposób będzie można starać się o otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy. Niestety nie jest to łatwe, zajmuje sporo czasu.

Z pomocą przychodzi ubezpieczenie AC, dzięki któremu można przyspieszyć likwidację szkody. Niezależnie od tego, czy do zarysowania auta doszło na skutek działania świadomego, czy przypadkowego, w ramach ubezpieczenia AC można liczyć na wypłacenie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, która została wyrządzone przez osobę trzecią. Oczywiście zawsze warto wezwać policję, bo sporządzony przez nią protokół będzie stanowił dokument potwierdzający szkodę. Należy dołączyć do niego również zdjęcia z zarysowanego pojazdu i wysłać wszystko swojemu ubezpieczycielowi. W zależności od rodzaju powstałych uszkodzeń i zakresu polisy ubezpieczeniowej, kwota odszkodowania będzie mniejsza lub większa.