Jak wybrać ubezpieczenie AC?

10 listopada 2021

Ubezpieczenie AC ma wiele zalet, ale niestety jeśli nie sprawdzi się dokładnie zapisów widniejących w podpisywanej polisie i nie porówna oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych, to można mocno przepłacić i nie być zadowolonym podczas ubiegania się o rekompensatę na skutek kolizji czy wypadku. W przypadku ubezpieczenia OC usługodawcy nie mają zbyt dużego pola do manewru, zakres ochrony jest regulowany ustawowo. Inaczej wygląda to podczas wybierania autocasco. Jeśli ktoś decyduje się już na taką kompleksową ochronę, to powinien dobrze przemyśleć swój wybór, mając na uwadze kilka istotnych kwestii.

Co sprawdzić, wybierając ubezpieczenie AC?

Pierwszą kwestią, która należy mieć na uwadze podczas wybierania ubezpieczenia jest to, czy ma być ono od wszystkich ryzyk czy od ryzyk nazwanych. Rekompensata może zostać wypłacona po kolizji, pożarze, wybuchu, działaniu ekstremalnej pogody, dewastacji, kradzieży. Zakres działania polisy AC zawsze musi zostać dokładnie sprawdzony, bo nierzadko okazuje się, że za wiele usług i tak będzie trzeba dodatkowo dopłacić. Kompleksową ochronę zapewnia ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, która obejmuje różne zdarzenia losowe z wyjątkiem tego, co zostało ujęte jako wyłączenia od odpowiedzialności typu wypadek na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu, kradzież pojazdu z pozostawionymi w nim kluczykami w stacyjce. Pełne AC obejmuje kolizję, wypadek, kradzież i zdarzenia naturalne, natomiast mini AC dotyczy wyłącznie wybranych ryzyk.

Kolejną kwestią jest sposób naprawy pojazdu. W przypadku rozliczenia na podstawie kosztorysu szkody klient otrzymuje gotówkę na naprawę auta. Z kolei wariant bezgotówkowy polega na rozliczaniu się towarzystwem ubezpieczeniowym bezpośrednio z warsztatem samochodowym. Podczas przeglądania oferty autocasco, należy przyjrzeć się zapisom dotyczącym części użytych do naprawy pojazdu. W zależności od wyboru, wycena szkody będzie obejmować ceny części oryginalnych lub zamiennych o porównywalnej jakości. Istotny jest także udział własny w szkodzie. Wariant bez udziału własnego skutkuje tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe finansuje cały koszt likwidacji szkody. Z kolei opcja z udziałem własnym zobowiązuje klienta do pokrycia części kosztów z własnej kieszeni, przykładowo kilkanaście procent wartości szkody.