Gotówkowe a bezgotówkowe AC

11 marca 2018

To, w jaki sposób uzyskasz rekompensatę pieniężną za szkody poniesione w ramach nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych, jest już kwestią Twojej indywidualnej decyzji podejmowanej w towarzystwie ubezpieczeniowym. Generalnie masz możliwość wyboru spośród gotówkowego oraz bezgotówkowego AC.

Kiedy podpisujesz

W momencie zapoznawania się z warunkami OWU, a także przy podpisywaniu ostatecznej, wiążącej umowy z zakładem ubezpieczeniowym, powinno zostać ustalone to, w jaki sposób pieniądze zostaną Ci odpowiednio wypłacone. Czy trafią do Ciebie w postaci metody kosztorysowej, a zatem mowa tu o wariancie gotówkowym, czy też w postaci rozliczenia bezgotówkowego.

Różnica zasadnicza

Jeżeli chodzi o gotówkowe rozliczenie, to jest ono po to, aby jednoznacznie oszacować wysokość odszkodowania poprzez określenie jak dużo będą kosztowały planowane reperacje powstałych usterek na skutek poniesionej szkody. Z kolei, gdy mowa o bezgotówkowym rozliczeniu AC, to jest to inaczej metoda warsztatowa, czy też metoda fakturowa, gdzie to właściciel pojazdu decyduje się na wybór warsztatu, w jakim odbędzie się naprawa, z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszelkie koszty tych napraw.