Czym grozi brak ciągłości ubezpieczenia OC samochodu?

10 października 2022

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i nawet jeden dzień nieaktywnej polisy wiąże się z koniecznością ponoszenia negatywnych konsekwencji. Obecnie wiele firm ubezpieczeniowych automatycznie odnawia umowę, więc nie trzeba pilnować terminu jej wygaśnięcia. Należy jednak liczyć się z tym, że przy braku ciągłości obowiązkowego OC można zostać obciążonym karą wysokości kilku tysięcy złotych. Co więcej, będzie ona nakładana aż do skutku. W Polsce jest system wykrywania nieubezpieczonych samochodów, więc nie ma żadnych problemów z wykryciem nawet chwilowej przerwy w opłacaniu polisy.

Jakie są kary za ubezpieczenie OC, które utraciło ciągłość?

Utrata ciągłości ubezpieczenia OC jest problemem dla każdego właściciela pojazdu, osobowego i ciężarowego. Nawet jeśli ktoś nie użytkuje auta, to nadal musi płacić polisę, w przeciwnym razie zostanie nałożona stosowna kara. Jeżeli ktoś chce być zwolniony z obowiązku płacenia składki, to musi wyrejestrować pojazd. Wyjątkiem będą auta o charakterze historycznym lub zabytkowym, oczywiście muszą one zostać oficjalnie zarejestrowane. W przypadku zwykłych samochodów za brak ciągłości OC grozi kara finansowa, która może być bardzo dotkliwa. Jej wysokość zależy przede wszystkim od okresu bez ochrony, rodzaju pojazdu i minimalnego wynagrodzenia za pracę. Łatwo domyślić się, że im więcej dni samochód pozostaje bez ważnego OC, tym większe straty finansowe podniesie jego właściciel.

Wystarczą 3 dni braku ciągłości polisy OC, aby otrzymać karę grzywny w wysokości 1200 zł. Od 4 do 14 dni jest to już 3100 zł. Z kolei powyżej dwóch tygodni zostanie nałożona kara w wysokości 6020 zł. Na tym jednak problemy się nie kończą. W jeszcze gorszej sytuacji są kierowcy, którzy doprowadzą do spowodowania szkody samochodem nieobjętym polisą ubezpieczeniową. Będą zmuszeni do zapłacenia za naprawę uszkodzonego auta, każdą awarię. Jeśli dojdzie do wypadku i szkód osobowych, to koszty będą jeszcze wyższe. Przy poważnych obrażeniach poszkodowanego można wpaść wręcz w zadłużenie, aby móc wypłacić mu należne odszkodowanie z własnej kieszeni. Brak ciągłości OC wiąże się także z utratą części zniżek w ubezpieczeniu.