Czego nie obejmuje ubezpieczenie AC?

24 listopada 2021

Ubezpieczenie AC, choć nieobowiązkowe, daje kierowcom dość szeroki zakres ochrony przed wieloma różnymi zdarzeniami losowymi. Warto jednak wiedzieć, że choć taka polisa ma dość szeroki zakres, to jednak istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczyciel zgodnie z umową zawartą pomiędzy nim a kierującym, będzie mógł bez żadnych konsekwencji odmówić wypłaty odszkodowania nawet pomimo tego, że kierowcy płacą nie małe składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia. Czego nie obejmuje polisa AC?

Wina kierowcy najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty polisy AC

W zdecydowanej większości przypadków ubezpieczyciele odmawiają wypłacenia polisy w wyniku błędów popełnionych przez kierowców, którzy bardzo często:
– dopuszczają do rażącego niedbalstwa w efekcie czego ma miejsce szkoda,
– doprowadzają do wypadku pod wpływem używek (alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych),
– prowadzą pojazd bez stosownych uprawnień,
– poruszają się pojazdem, który ze względu na stan techniczny nie powinien zostać dopuszczony do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Sytuacje nie objęte umową o ubezpieczenie AC a wypłata odszkodowania

Co w przypadkach, w których zaistnieje sytuacja, w której pojazd uległ uszkodzeniu, a nie została ona ujęta w umowie ubezpieczeniowej? Cóż w takim przypadku zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty. Za sytuacje wyjątkowe można uznać:
– wykorzystywanie uszkodzonego pojazdu w celach popełnienia przestępstwa,
– szkody nie ujęte we wniosku (dotyczące wyposażenia auta),
– użytkowanie auta w działaniach na rzecz wojska i policji,
– użytkowanie auta niezgodne z jego przeznaczeniem,
– uszkodzenie pojazdu w wyniku niewłaściwego załadunku,
– uszkodzenie ogumienia w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę.
Ubezpieczenie AC nie obejmuje pojazdów, które zostały nielegalnie sprowadzone na terytorium Polski. Ubezpieczenie nie obejmuje również elementów, które przed zawarciem umowy pozostawały zepsute. Po jej zawarciu nie jest możliwa ich naprawa ze środków wypłaconych przez ubezpieczyciela.