Brak ubezpieczenia OC ciągnika lub przyczepy – jaka kara?

7 czerwca 2022

Choć dla wielu kierowców ciągle jest to zaskoczenie, właściciel zarejestrowanego ciągnika rolniczego musi regularnie wykupywać ubezpieczenie OC. Podobny zapis odnosi się do przyczep i obowiązuje aż do momentu ich wyrejestrowania. Jakie są konsekwencje ignorowania prawa w tym zakresie?

Przyczepy i ciągniki rolnicze w polskim prawie


Analizując obowiązujące przepisy nie sposób spierać się z tym, że nie tylko ciągniki rolnicze, ale i przyczepy są pojazdami mechanicznymi. Już samo przypisanie ich do takiej kategorii nakłada na ich właścicieli obowiązek opłacania ubezpieczenia OC. Wielu osobom wydaje się, że przepis ten nie jest egzekwowany tak surowo, jak brak ważnego ubezpieczenia kierowcy auta osobowego. Niestety, takie przekonanie może pociągać za sobą szereg konsekwencji, w tym również duże obciążenie finansowe.
Co warte podkreślenia, ubezpieczyciele nie zawsze przypominają właścicielom ciągników i przyczep, że ich polisa wygasa, a tym samym warto zatroszczyć się o jej odnowienie. We własnym interesie dobrze jest więc zainteresować się tym, jak zminimalizować ryzyko jazdy bez ważnej polisy OC.

Jakie są konsekwencje braku ważnego ubezpieczenia OC?


Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC są nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. On też jest podmiotem stanowiącym o ich wysokości. Ta uzależniona jest od długości przerwy, z jaką mamy do czynienia. Jeśli więc brak ważnej polisy dotyczy mniej niż trzech dni, właściciel musi liczyć się z 20 procentami maksymalnej kary, a więc w roku 2022 – z koniecznością zapłacenia 200 złotych. Jeśli przerwa wynosi od 4 do 14 dni kara wzrasta do 500 złotych, jeśli zaś właściciel ciągnika lub przyczepy nie posiada ważnego ubezpieczenia dłużej niż 14 dni, musi liczyć się z tym, że zapłaci aż 1000 złotych kary. Stawki są ustalane co roku w oparciu o wysokość płacy minimalnej.
Oczywiście, kara za brak ubezpieczenia OC i konieczność wykupienia polisy nie są jedynymi problemami, z jakich powinien się spodziewać niefrasobliwy właściciel. Jego sytuacja ulegnie pogorszeniu, jeśli nie posiadając ubezpieczenia, będzie on sprawcą zdarzenia drogowego.