Autocasco – kiedy chroni?

9 sierpnia 2020

Oczywiście wymienione w tytule niniejszego tekstu AC, czyli Autocasco wcale nie stanowi polisy ubezpieczeniowej, która jest wymagana i odgórnie narzucona tak jak przykładowo powszechnie znane każdemu zmotoryzowanemu OC, a więc polisa odpowiedzialności cywilnej, niemniej jednak warto jest podkreślić, iż z roku na rok systematycznie przybywa kierowców, którzy chcą dobrowolnie zdecydować się na tego rodzaju dodatkowe świadczenie komunikacyjne i podpisują umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym w dwóch zakresach- na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz w ramach opisywanego tutaj autocasco.

Generalnie rzecz biorąc znane powszechnie pod skrótową nazwą AC stanowi formę ubezpieczenia nieobligatoryjnego a zupełnie dobrowolnie wykupowanego przez kierowców, którymi można, ale nie trzeba rzecz jasna ujmować swój pojazd mechaniczny. Niemniej jednak zalecamy i przekonywać będziemy, że warto. Powód? Możemy ubezpieczeniem objąć w zasadzie wszystko w ramach Autocasco na co tylko mamy ochotę. Rozumie się przez to ujęcie w AC na przykład wyposażenia standardowego, jak również i rozmaitych elementów zaliczanych do wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie to bazować musi jednakże na wniosku, który został złożony odpowiednio wedle wymaganych procedur do ubezpieczenia. Autocasco będzie stanowiło ochronę w momencie, kiedy auto zostanie zniszczone, ale zawini nie ktoś inny a my sami, czy też przed kradzieżą, uszkodzeniem dewastacją. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich czy tych bardziej nierozważnych, którym stłuczki nie są obce czy przezornym zawsze ubezpieczonym.