AC – kiedy działa?

23 listopada 2017

Pod pojęciem AC – doskonale znanym każdemu kierowcy posiadającemu sprawny samochód- kryje się nic innego jak autocasco. Jest to ubezpieczenie komunikacyjne, jakie określa się mianem polisy dobrowolnie wykupowanej przez zmotoryzowanego, nie natomiast obowiązkowej jak wówczas, gdy chodzi o ubezpieczenie OC czyli odpowiedzialności cywilnej.

Autocasco pozwala na objęcie „ochroną” pojazdu mechanicznego, a także wszelkiego jego wyposażenia- klasycznego, podstawowego i ponadstandardowego, czyli dodatkowego. W ostatnim  wyżej wymienionych przypadków, w grę musi wchodzić zgłoszenie tego wyposażenia dodatkowego we wniosku do ubezpieczenia. AC jest skutecznym zabezpieczeniem wozu przed kradzieżą, uszkodzeniami, zniszczeniami, a to w jakim zakresie będzie obowiązywało, zależne jest z kolei bezpośrednio od ubezpieczającego się- warunki są zróżnicowane, a każdy ubezpieczyciel proponuje w swych polisach zupełnie coś innego. Warto tutaj wspomnieć o OWU, a więc Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Przeważnie, większość polis AC uwzględnia ochronę pojazdu przed szkodami powstałymi na skutek wypadków drogowych i kolizji z innymi pojazdami, zwierzętami, osobami, przedmiotami poza samochodami, uszkodzeniami wynikłymi z działań osób trzecich lub zwierząt, katastrof naturalnych- powodzi, pożaru, innego typu wybuchów, gdy w grę wchodzi kradzież całego auta czy też jego wyposażenia.