Istnieje wiele rozmaitych rodzajów polis ubezpieczeniowych kwalifikowanych do formy ubezpieczenia AC, czyli autocasco. Zanim zdecydujesz się podpisać umowę z konkretnym towarzystwem, koniecznie zwróć uwagę na to, jaki pakiet dany zakład Ci proponuje.

Rozmaite warianty

Ubezpieczenie autocasco może wystąpić w wielorakich postaciach i mieć różnorodne formy oraz zakres odpowiedzialności, jakie proponuje klientowi. Rynek motoryzacyjny jest dziś pełen ogromu rozmaitych polis tej kategorii, wśród których dostępne są zarówno zupełnie podstawowe pakiety, jakie zapewniają ochronę przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, zdarzeń losowych, czy też strat materialnych spowodowany z winy samego kierowcy, osób trzecich, czy też sprawców nieznanych, jak także dużo bardziej rozbudowane zestawy świadczeń gwarantowanych, powiedzmy ubezpieczenie bagażu czy szyb.

Nie patrz na cenę

Oczywiście, im bardziej rozbudowany wariant możliwych form ochrony zapewnianych przez polisę ubezpieczeniową AC, tym automatycznie większa kwota składek niezbędnych do opłacenia. Niemniej jednak w opinii ekspertów, jak najbardziej podczas zakupu stosownej polisy, zwłaszcza tej dobrowolnej, warto nieco dopłacić, nie uznając ceny jako głównego kryterium wyboru.