Podczas gdy assistance czy autocasco to ubezpieczenia dodatkowe i nieobligatoryjne, OC stanowi ubezpieczenie komunikacyjne, jakie jest bardzo potrzebne, aby nie wpędzić się w finansowe zobowiązania w momencie, gdy jadąc autem dojdzie z naszej winy do wypadku, czy kolizji bądź innego zdarzenia drogowego, na skutek jakiego wyrządzone zostaną różnego typu szkody. Przed czym chroni OC?

Możliwości wiele

Nie jest to oczywiście aż taki szeroki wachlarz usług jak przy wspomnianym we wstępie dodatkowym pakiecie ochrony, to jest ubezpieczeniu AC, ale także warianty OC w dobrych towarzystwach ubezpieczeniowych są bardzo korzystne z perspektywy zmotoryzowanego. Otóż posiadanie umowy z zakładem proponującym OC jest równoznaczne z uzyskaniem przez pokrzywdzonego bezproblemowo wypłacanej rekompensaty wydarzenia drogowego. Pieniądze są po to, aby pokrzywdzony miał okazję właściwie pokryć swoje szkody. Warto wspomnieć, iż odpowiedzialność zakładów w zakresie OC została ograniczona do pięciu milionów euro dla szkód osobowych, a także mowa o kwocie jednego miliona euro przy szkodach na mieniu.