Większe kary za jazdę bez aktualnego OC

5 czerwca 2018

Obligatoryjnym wymogiem jest, aby każdy zmotoryzowany dysponował ważną polisą ubezpieczeniową dla posiadanego pojazdu. Nie ma tu od tej zasady wyjątków, to reguła której musi podporządkować się każdy posiadacz auta – bez względu na jego markę, rodzaj, styl, czy wiek. Istotny jest sam fakt włączania się do ruchu i potencjalna możliwość uczestnictwa czy spowodowania negatywnego w skutkach zdarzenia drogowego, które wymusi pokrycie kosztów odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku. Niestety, wyłącznie w roku ubiegłym, na polskich drogach zarejestrowano blisko 90 tysięcy kierowców jeżdżących autem regularnie, mimo braku ważnego OC. W związku z tak drastycznymi wynikami przeprowadzonego sondażu, podjęto decyzję o zaostrzeniu w roku bieżącym kar finansowych naliczanych tym, którzy zostaną przyłapani na gorącym uczynku, przemieszczając się autem nieubezpieczonym. Do końca minionego roku kara wynosiła cztery tysiące złotych, a wpływ na nią miały dwa zasadnicze czynniki – rodzaj wozu oraz okres, przez który polisa nie była opłacana.