Obligatoryjnym wymogiem jest, aby każdy zmotoryzowany dysponował ważną polisą ubezpieczeniową dla posiadanego pojazdu. Nie ma tu od tej zasady wyjątków, to reguła której musi podporządkować się każdy posiadacz auta – bez względu na jego markę, rodzaj, styl, czy wiek. Istotny jest sam fakt włączania się do ruchu i potencjalna możliwość uczestnictwa czy spowodowania negatywnego w skutkach zdarzenia drogowego, które wymusi pokrycie kosztów odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku. Niestety, wyłącznie w roku ubiegłym, na polskich drogach zarejestrowano blisko 90 tysięcy kierowców jeżdżących autem regularnie, mimo braku ważnego OC. W związku z tak drastycznymi wynikami przeprowadzonego sondażu, podjęto decyzję o zaostrzeniu w roku bieżącym kar finansowych naliczanych tym, którzy zostaną przyłapani na gorącym uczynku, przemieszczając się autem nieubezpieczonym. Do końca minionego roku kara wynosiła cztery tysiące złotych, a wpływ na nią miały dwa zasadnicze czynniki – rodzaj wozu oraz okres, przez który polisa nie była opłacana.