W naszym państwie obowiązuje przymusowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które określane jest mianem podstawowego ubezpieczenia. Jest to polisa, którą powinien dysponować każdy obywatel Polski stanowiący pełnoprawnego właściciela dowolnego pojazdu mechanicznego. Nie jest w tym przypadku ważne, jak często i intensywnie korzystamy z naszego samochodu, ale sam fakt jego posiadania oraz formalnego zarejestrowania. Co zatem w praktyce reguluje opisywana ustawa ubezpieczeniowa i na czym ona polega? Dlaczego jest obowiązek jej posiadania oraz na czym opiera się generalnie szereg zalet wynikających z dysponowania ważnym OC? Dowiesz się wszystkich tych informacji z dalszych fragmentów niniejszego wirtualnego poradnika, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Spójrz poniżej.

Nie wszyscy pewnie zdają sobie sprawę z jednego, istotnego faktu, a mianowicie – to, że nie masz świadomości istnienia pewnych określonych przepisów prawnych, nie oznacza wcale, że jesteś usprawiedliwiony chociażby w najmniejszym stopniu, gdy ich nie przestrzegasz. Nieznajomość prawa szkodzi, jak mówi jedno z prastarych polskich powiedzeń i w przypadku braku obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej jaką jest OC, jak najbardziej jest to prawdziwe sformułowanie. W naszym kraju formalnie regulujące przepisy zawarte zostały w ustawie z dnia dwudziestego drugiego maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z zawartych w rozporządzeniu informacji wynika jednoznacznie, że OC ma służyć takim pojazdom mechanicznym jak zabytkowe auto, auto na co dzień używane, motocykl, samochód osobowy oraz ciężarowy itd. Generalnie, w ustawie znajduje się także wiele różnorodnych wiadomości z zakresu korzystania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.