Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej, powszechnie znanej jako skrótowe nazewnictwo OC, jest zdecydowanym numerem jeden w dziedzinie polis ubezpieczeniowych z tego względu, że ten rodzaj pakietu komunikacyjnego jest po prostu odgórnie narzucony. Czy ktoś sobie życzy takową ochronę, czy też nie, nie ma to większego czy mniejszego znaczenia, bowiem do posiadania OC zmusza nas prawo. Wystarczy standardowa kontrola drogowa aby niestety nabawić się poważnych problemów, zwłaszcza natury finansowej, wiążących się przede wszystkim ze zbyt dużymi karami za nieposiadanie aktualnego OC, które obligatoryjnie narzucane jest w momencie dokonywania rejestracji nowo nabywanego pojazdu. Niemniej jednak dużo lepszym wariantem niż wyposażenie się w obowiązkowe OC jest w praktyce wykupienie AC. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie postaramy się udzielić Ci w dalszych fragmentach.

Jako autocasco rozumie się AC, a więc ubezpieczenie mechanicznych pojazdów typu samochód, ale też i motocykl, jakie wiąże się zwłaszcza z wypłatami stosownej rekompensaty w momencie doprowadzenia do kradzieży, zniszczenia czy też uszkodzenia pojazdu mechanicznego, który owemu ubezpieczeniu podlega. Mowa tu o utracie pojazdu na skutek kradzieży, wypadkach i kolizjach, a nawet niekiedy drobnych zarysowaniach. Do tego dochodzi poważne uszkodzenie auta w związku z warunkami atmosferycznymi. Jest to sposobność przede wszystkim uniknięcia konieczności płacenia za cokolwiek z własnej kieszeni. Jak zatem widać istnieje wiele powodów, dla których warto jest wydać nieco więcej na obowiązkowo składkę z tytułu AC.