auto

Standardem jest, że główni poszkodowani na skutek danego zdarzenia drogowego, czyli kierowcy, właściciele pojazdów starają się o pozyskanie stosownej rekompensaty na skutek przykrych zdarzeń drogowych, w których ponieśli wyraźne straty. Niemniej jednak to nie jest jedyna grupa poszkodowanych, mogących ubiegać się o należne zadośćuczynienie. Do wnioskodawców dołączyć mogą także pasażerowie.

Pieniądze pasażerom wypadków komunikacyjnych należą się między innymi z polisy OC czyli odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. Generalnie rozumie się w świetle obowiązujących przepisów prawnych, iż pasażerem jest ktoś, kto został poszkodowany ale nie miał bezpośredniego wpływu na prowadzenie wozu w momencie, gdy doszło do zajścia. Nie ma on także mieć żadnego wpływu na ruch samochodu. W takich sytuacjach rekompensata z polisy OC winnego wypadku jak najbardziej zobowiązuje do rekompensaty poniesionych przez pasażera szkód. Istotne jest także, że pieniądze jako odszkodowanie z OC, należne są nie tylko pasażerowi samochodu, który został w zdarzeniu poszkodowany, ale także i pasażerowi sprawcy zdarzenia, o ile nie przyczynił się on w żadnym stopniu do powstałego zajścia.