ubezpieczenia (1)

Stałeś się ofiarą nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, na skutek którego poniosłeś wyraźne straty, ale firma ubezpieczeniowa odrzuca Twój wniosek formalny o wypłatę należnego Ci odszkodowania? Warto, abyś spojrzał poniżej, gdzie przedstawimy Ci szereg wskazówek dotyczących tego, co robić w momencie uzyskania odmowy wypłaty z OC.

W akcie prawnym odnoszącym się do ubezpieczeń komunikacyjnych, a dokładniej w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, znajduje się szereg konkretnych informacji związanych z sytuacją wydania negatywnej decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego wobec poszkodowanego. Najczęściej jest tak, że firmy szacują mniejsze kwoty niż te, które są niezbędne poszkodowanemu na całkowitą likwidację powstałej straty. Niekiedy zdarza się również inaczej, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić rekompensaty w ogóle, uznając ją za bezpodstawną, nieprzysługującą. W każdym przypadku nie może to być jednak nieuzasadniona odmowa. Firma od której liczyłeś na rekompensatę poniesionych strat powinna przekazać Ci określone wyjaśnienia i odwołać się konkretnie do danej podstawy prawnej decyzji przez siebie podjętej.

Do osoby poszkodowanej obowiązkowo ma trafić pismo, w którym zakład ubezpieczeniowy wyjaśni Ci, dlaczego Twój wniosek został odrzucony. Z kolei Ty jako pokrzywdzony zyskujesz tym samym okazję do dalszego ubiegania się o swoje prawa, a w tym przypadku rozumie się przez to dochodzenie roszczeń ale na drodze sądowej.