Istotą ubezpieczenia OC jest zapewnienie właściwej ochrony zmotoryzowanemu w momencie, gdyby stał się on sprawcą zdarzenia drogowego, na skutek którego inny kierowca poniesie szkody. Brak takiej formy polisy pociągałby za sobą konieczność poniesienia konsekwencji finansowych z własnej kieszeni. Warto jednak wiedzieć, że OC to zabezpieczenie nie tylko w odniesieniu do szkół majątkowych.

Zmotoryzowany, który zasiada za kierownicą pojazdu mechanicznego oczywiście jest odpowiedzialny za powstałe na skutek jego jazdy straty natury majątkowej, ale tak samo ponosi on konsekwencje wyrządzenia szkód osobowych. W zakresie tej drugiej z wyżej wspomnianych kategorii szkód, w grę wchodzą dużo poważniejsze następstwa wypadków niż przykładowo standardowe uszkodzenie pojazdu. Mowa tu zwłaszcza o wyrządzaniu uszczerbków na zdrowiu, a w krytycznych sytuacjach- nawet doprowadzenie do śmierci osoby poszkodowanej z winy zmotoryzowanego.

Dzięki OC natomiast, winny wypadku jest w stanie osłonić się przed ewentualnymi, nierzadko mocno wygórowanymi wydatkami z tytułu wyrządzenia takich szkód osobowych. W grę wchodzi tu zabezpieczenie zmotoryzowanego w momencie przyczynienia się do uszkodzeń ciała, pogorszenia kondycji zdrowotnej pokrzywdzonego, negatywnego wpływu na sytuację życiową osób najbliższych poszkodowanego w wypadku, który zmarł bądź stracił sposobność wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej. To także sposób na zyskanie „rekompensaty” dla bliskich zmarłego czy odszkodowania potrzebnego na pokrycie kosztów leczenia, opieki osób trzecich, rehabilitacji pokrzywdzonych w wypadku.