OC- na co liczyć?

10 stycznia 2020

Kiedy posiadasz pojazd mechanicznych, obowiązkowo musisz mieć ważne OC, czyli polisę odpowiedzialności cywilnej. Stanowi ona stosowne zabezpieczenie dla zmotoryzowanego na wypadek, gdyby doszło z jego winy do jakiejś kolizji drogowej czy wypadku drogowego. Co dokładnie gwarantuje tego rodzaju ubezpieczenie? Dowiesz się o tym po lekturze poniższych fragmentów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli powszechnie znana w całej Unii Europejskiej polisa OC jest wymogiem prawnym wprowadzonym na mocy ustawy z 2003 roku, która zapewnia rekompensatę – odpowiedniej wysokości odszkodowanie na pokrycie strat i szkód rzeczowo-osobowych, jakie powstały w związku z kolizją czy stłuczką bądź poważniejszym wypadkiem drogowym. Jest istotne, że OC przypisane jest wyłącznie do właściciela pojazdu, bez względu na to z jaką częstotliwością go użytkuje, a także kto w praktyce jeździ pojazdem. OC działa w momencie, kiedy wyrządzimy komuś jakąś szkodę i to czy materialną czy personalną nie ma w tym wypadku najmniejszego znaczenia. Przykładem może być chociażby szkoda powstała w sytuacji, gdy przeprowadzaliśmy rozładunek, czy załadunek rzeczy w pojeździe, przy garażowaniu, parkowaniu, w trakcie postoju, przy zatrzymaniu auta, w trakcie jazdy, przy wsiadaniu do pojazdu i opuszczaniu samochodu. To, ile zapłacimy za obowiązkową składkę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest natomiast szacowane indywidualnie, u każdego zmotoryzowanego oddzielnie, biorąc pod uwagę kilka istotnych czynników wpływających na ostateczną kwotę OC.

ubezpieczenie OC