Spośród szeregu rozmaitych ubezpieczeń z zakresu polis komunikacyjnych, a więc związanych z posiadaniem samochodu, warto wspomnieć nie tylko o obligatoryjnym OC i coraz chętniej branym dobrowolnie AC, ale także o ubezpieczeniu NNW. Na czym ono polega? Spójrz poniżej i przeczytaj nasz wirtualny informator.

Od następstw nieszczęśliwych wypadków

Skrót polisy ubezpieczeniowej NNW rozszerza się do pełnej nazwy – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pozwala ono na bezproblemowe, dobrowolnie uiszczane fundusze, które opierają się na wypłacie pieniędzy w przypadku, gdy dojdzie do śmierci kogoś, w ramach zdarzenia drogowego, czy też poważnych uszkodzeń ciała, a w konsekwencji tego wymagana będzie rehabilitacja. Co do zakresu ochrony, trzeba mieć na względzie rodzaj świadczenia, który podpisujemy z ubezpieczycielem. Warto pamiętać, że jeżeli mamy opcję różnych świadczeń w ramach NNW, kumulują się one. Przy posiadaniu paru polis, uzyskujemy środki pieniężne w razie czego z wszystkich opłacanych indywidualnie ubezpieczeń.

Na co pozwala?

Jeżeli dojdzie do wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, polisa naprawdę może być przydatna, ponieważ pozwala przede wszystkim na pokrycie kosztów medycznych, w tym prywatnych, na które w innej sytuacji poszkodowany nie mógłby sobie być może pozwolić. Uwzględniane są tu nawet szkody wywoływane na skutek wsiadania i wysiadania do auta, a nie co dopiero zdarzenia z poważnymi szkodami.