Nadubezpieczenie – na czym się opiera?

11 kwietnia 2018

Ubezpieczenie komunikacyjne wiąże się z terminem nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia. To pierwsze pojęcie zgłębimy w poniższych fragmentach.

Istotne dla…

Oba pojęcia wymienione we wstępie niniejszego tekstu jednoznacznie nawiązują do kryteriów ustalania sumy ubezpieczenia. Są one związane z wysokością maksimum naszej ewentualnej rekompensaty, jaka może zostać przydzielona za szkodę poniesioną w ramach wypadku, kolizji, nieszczęśliwego zdarzenia itd. w ramach posiadania polisy AC.

Kiedy nadubezpieczenie?

Jeżeli dochodzi do nadubezpieczenia, mowa o ubezpieczeniu przekraczającym wartość pojazdu, a wówczas w cenę wliczane są także i dodatkowe oraz obowiązkowe, standardowe wyposażenie obejmowanego polisą samochodu. Niestety, wielu zmotoryzowanych mylnie sądzi, że wyżej wspomniane nadubezpieczenie jest równoznaczne z uzyskaniem dużo wyższego odszkodowania, w momencie gdy dojdzie do nieprzyjemnego zdarzenia drogowego z udziałem ich pojazdu. W gruncie rzeczy jednak nie jest to prawdą. Składka powinna być ustalona w związku z realną ceną i wartością auta, które ma podlegać polisie i w związku z tym może być wyższa kwota ubezpieczenia.