Podczas gdy ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, stanowi obligatoryjny wymóg odgórnie narzucony zmotoryzowanym, w przypadku AC, a więc popularnego autocasco, jest to forma dobrowolna. Nikt nie może kierowcy zmusić do wykupienia tego rodzaju polisy, niemniej jednak warto z owego zabezpieczenia skorzystać, chociażby na wszelki wypadek.

Co to daje?

Posiadanie ważnej polisy AC jest równoznaczne z posiadaniem dodatkowej ochrony w związku z ewentualnymi stratami materialnymi, jakie tyczą się między innymi rozmaitych uszkodzeń pojazdu w trakcie jego eksploatacji. Zanim podpiszemy jednakże konkretną umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, co owa firma nam w zasadzie w ramach AC proponuje, gdyż polisy tej kategorii bywają zupełnie różne.

Co gwarantowane?

Jeżeli dysponujesz polisą autocasco, nawet w momencie doprowadzenia do usterek w aucie bezpośrednio przez Ciebie samego, za naprawę powstałych szkód, zapłaci Twój ubezpieczyciel. Podobną gwarancję zlikwidowania zniszczeń kierowca ma tez w sytuacji, kiedy do strat materialnych doprowadzi osoba trzecia, bądź sprawca powstałych uszkodzeń nie jest znany. Dodatkowo polisa AC zabezpiecza przy negatywnych skutkach zjawisk atmosferycznych, a więc żywiołach takich jak gradobicie czy też zawalone na auto drzewo. AC to wreszcie forma ochrony w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, przykładowo wybuchu pożaru.