Poszkodowana osoba powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy osoba, która jest sprawcą zdarzenia, w jakim został on pokrzywdzony posiada aktualną polisę komunikacyjną OC, a więc odpowiedzialności cywilnej.

Warto wspomnieć w przypadku zgłaszania szkód do zakładu ubezpieczeń komunikacyjnych również o tak zwanym systemie BLS, a więc bezpośredniej likwidacji szkód. W przypadku, gdy ubezpieczyciel, u którego jest ze swą polisą poszkodowany jest w tym właśnie systemie, cała procedura i szereg związanych z wypłatą odszkodowań formalności przebiega dużo szybciej i sprawniej. Otóż w wielkim skrócie mówiąc, system BLS opiera się na tym, że dana sprawa trafia do towarzystwa ubezpieczeniowego, w jakim polisa została wykupiona, a więc nie jak to miało dotychczas miejsce – gdzie ubezpieczyciel doprowadzający do szkody miał wykupione OC. To znacząco przyspiesza cały proces starań o uzyskanie stosownej rekompensaty z tytułu poniesionych strat. To właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego mamy polisę zajmuje się bezpośrednio za nas załatwieniem wszystkiego krok po kroku.