auto

Ubezpieczenie pojazdu poprzez inwestycję w stosowne ubezpieczenia komunikacyjne jest jak najbardziej potrzebne, bowiem w razie czego jesteśmy stosownie chronieni. Niemniej jednak warto wyszczególnić kilka wariantów polis, z czego klasyfikacja obejmuje obowiązkowe i dobrowolne.

Każdy zmotoryzowany musi posiadać ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest obowiązkowe, obligatoryjne i chroni od wszelkich zobowiązań finansowych, wiążących się z działaniem osób trzecich. Poprzez to działanie rozumie się natomiast zarówno doprowadzenie do stłuczki czy kolizji, a nawet poważniejszego wypadku drogowego, jak także zwrócenie pieniędzy w momencie kradzieży pojazdu oraz jego poszczególnych elementów. Kolejna kwestia to osłona przed żywiołami, przed pożarem auta, jego podtopieniem czy uszkodzeniem przez mocny wiatr. Jeżeli kupiłeś auto – nieważne czy nowe, czy stare, niezależnie od rocznika i modelu, zawsze zobligowany jesteś do tego, by w dniu rejestracji samochodu mieć już załatwione OC. Jeżeli auto masz od lat, koniecznie musisz pilnować terminu, aby w dniu wygaśnięcia wcześniejszej umowy, mieć już załatwione przedłużenie kolejnej.

Ubezpieczenie AC natomiast, a więc Autocasco, opiera się na ochronie właściciela auta przed uszkodzeniami wynikającymi z winy właściciela, a nie tyle osób trzecich. Jest to także ochrona na wypadek, gdyby doszło do szkód powstałych poprzez niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe oraz gdyby auto zostało skradzione. W tym przypadku, to jakie będą końcowe składki do ponoszenia oraz jaki będzie zakres polisy, można dostosowywać indywidualnie do zapotrzebowania i preferencji każdego zmotoryzowanego.