Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, a co za tym idzie, kierowcy nie są zobowiązani do jego posiadania (zupełnie inaczej niż w przypadku polisy OC). Choć nie jest ono obowiązkowe, corocznie przybywa chętnych do dodatkowego zabezpieczenia pojazdu. Każdy kierowca, który zastanawia się nad sensem wykupienia ubezpieczenia AC, powinien zdawać sobie sprawę, z czym w tym przypadku będzie związany wkład własny.

Wysokość składki ponoszonej na ubezpieczenie AC uzależniona jest od wielu czynników. Na jej wysokość duży wpływ ma wkład własny – im wyższy tym teoretycznie zniżka powinna być większa. Wkład własny w ubezpieczeniu AC określa jaka część szkody zostanie pokryta z kieszeni kierowcy, jeżeli dojdzie do wypadku bądź kolizji. Wszystkie postanowienia z tym zawarte muszą być w sposób czytelny i jednoznaczny określone w umowie ubezpieczeniowej. Udział w szkodzie może być określony w sposób procentowy bądź kwotowy.

Warto jednak  zdawać sobie sprawę z tego, że sam fakt istnienia wkładu własnego nie oznacza wcale konieczności jego wykorzystania przy zawieraniu z ubezpieczycielem umowy na polisę AC. Choć nie jest to kwestia obowiązkowa, a kierowcy, którzy nie zdecydują się na zastosowanie wkładu własnego, muszą liczyć się z tym, że ich stawka za ubezpieczenie AC będzie wyższa niż w przypadku gdyby jednak się na takie rozwiązanie zdecydowali.

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy korzystanie z wkładu własnego w ubezpieczeniu AC będzie korzystne, czy nie. Jest to zależne od wielu czynników, dlatego zasadność jego zastosowania warto rozważyć, zawsze mając na względzie indywidualny przypadek.

mężczyzna w samochodzie