Na kształtowanie się stawki należnej za obligatoryjnie narzuconą polisę ubezpieczeniową OC ogromny wpływ ma przede wszystkim kwestia taka jak chociażby ustawa. Jest to polisa regulowana rządowo, bowiem jest przymusowa i stanowi obowiązek narzucany odgórnie przez państwo. W zakresie Autocasco natomiast, należy podkreślić, że ubezpieczenie to jest dobrowolne, w związku z czym jest polisą dodatkową i w konsekwencji tego ustala się indywidualne warunki ochrony i gwarancji jakie obejmuje.

Autocasco jest związane z szeregiem wielorakich czynników takich jak chociażby rodzaj pojazdu jakim dysponujemy. Wpływ wyraźny na cenę będzie miał wiek, aktualny przebieg oraz rodzaj urządzeń jakie stanowią tak zwane wyposażenie dodatkowe, a nawet miejsce parkowania- garażowanie bądź trzymanie auta na zewnątrz. Do tego nie bez znaczenia jest też ilość zamontowanych sprzętów. Jeszcze inny aspekt to wypracowane przez zmotoryzowanego zniżki, które wiążą się z bezszkodową jazdą. Mowa tu zarówno o zniżkach w zakresie OC, jak i AC. Nie zapominajmy także o wybranym typie polisy, a mianowicie zakresie ubezpieczenia.

Autocasco może być bardzo mocno zróżnicowane cenowo między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. W grę wchodzi tu różnica w składkach wynosząca nawet kilkaset złotych wszystko w zależności od tego o jakim rodzaju pakietu mówimy i jakie gwarancje ów pakiet obejmuje. Musimy zatem dobrać to, co nasza polisa będzie w sobie zawierała indywidualnie. W ten sposób można mówić o personalizacji dobrowolnego ubezpieczenia i co za tym idzie sensowności jego wykupienia.

autocasco