AC – gwarancja zabezpieczenia na wypadek kradzieży

Obecnie na polskim rynku ubezpieczeń wyróżnia się jedną z najpopularniejszych kategorii polis, jaką są ubezpieczenia komunikacyjne. Okazują się one wyjątkowo istotne z tego względu, że wraz z biegiem czasu ludzie stają się posiadaczami coraz większej liczby pojazdów mechanicznych, W konsekwencji tego posiadanie polisy jest z jednej strony wymagane przez prawo – mowa o obowiązkowym OC, a z drugiej dobrowolne, ale wskazane – chodzi o AC. I tej drugiej polisie poświęcimy niniejszy artykuł.

Ubezpieczenie AC uwzględnia między innymi rekompensatę strat poniesionych na skutek na przykład kradzieży naszego pojazdu. Szczególnie warto, aby w ten rodzaj ochrony wyposażył się ten, kto posiada auto kredytowane oraz ekskluzywne. W tych przypadkach straty w momencie ewentualnej kradzieży naprawdę mogą być dotkliwe, więc warto posiadać jakąś konkretną formę zabezpieczenia. Jeżeli mamy ważne AC z szerokim pakietem, a nasz samochód stanie się łupem złodzieja, konieczne jest przestrzeganie kilku określonych zasad. Procedura, jaka jest wymagana i najczęściej uwzględniana na piśmie w dokumencie polisowym przez towarzystwa ubezpieczeniowe to między innymi zawiadomienie policji o całym zdarzeniu, a następnie skrupulatne udzielenie wszelkich niezbędnych i kluczowych informacji ubezpieczycielowi. Ważne jest także, żeby zgłoszenie przez nas dokonywane nastąpiło w odpowiednim momencie. Dzięki zawiadomieniu funkcjonariuszy z kolei mamy sposobność pozyskania za sprawą ich pracy i ustaleń przez nich poczynionych konkretnych materiałów dowodowych, jakie pozwolą jasno sprecyzować odpowiedzialność odszkodowawczą, a więc w praktyce – wysokość sumy pieniężnej, jaką pozyskamy od towarzystwa.