Wydziela się szeroki wachlarz polis ubezpieczeniowych o charakterze ubezpieczeń dodatkowych. Do najpowszechniejszych jakie z reguły widnieją w propozycji ubezpieczycieli zaliczyć trzeba bez wątpienia polisę AC czyli autocasco oraz jego nieco mniejszą zakresem polisę acmini minicasco. Do tego nie zapominajmy także o ubezpieczeniu Assistance oraz o NWW. W niniejszy poradniku poświęcimy jednak uwagę zwłaszcza pierwszej z wyżej wymienionych polis.

Ubezpieczenie autocasco opiera się na pokrywaniu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, kiedy mowa zazwyczaj o uszkodzeniach mechanicznych wynikających na przykład z warunków pogodowych czy klęsk żywiołowych. Do tego jako czynniki przesądzające o tym, że dany zakład ubezpieczeniowy zdecyduje się wypłacić swemu klientowi stosowną rekompensatę zaliczyć trzeba między innymi pożar czy kradzież auta. Autocasco od solidnego i rzetelnego ubezpieczyciela przeważnie obejmuje całkowitą ochronę pojazdu wraz z jego wyposażeniem wewnętrznym, fabrycznym. Oczywiście, wraz z zapłaceniem wyższej składki za AC, klient ma możliwość rozszerzenia oferty autocasco o zabezpieczenie także takich elementów, które pojawiły się w samochodzie po tym jak został on już ubezpieczony w podstawowym wariancie, czyli uwzględniając wyposażenie fabryczne.

Do podstawowych rodzajów Autocasco zaliczyć trzeba przede wszystkim AC wraz z pakietem ASS oraz z NNW albo z obydwoma tymi polisami ubezpieczeniowymi dodatkowo. Ponadto można także wspomnieć o wyżej wyszczególnionym już minicasco.

mężczyzna w starym samochodzie